Obec Otice
Obec Otice

představení obce Otice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice

3. Pojmenování (název) životní situace

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice

4. Základní informace k životní situaci

Absolvent zahraniční vysoké školy (občan České republiky i cizinec) může požádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat:

  • absolvent zahraniční vysoké školy, nebo

  • zákonný zástupce absolventa vysoké školy, nebo

  • na základě plné moci jeho zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Musíte být držitelem zahraničního diplomu o vysokoškolském vzdělání a požádat o uznání zahraničního vzdělání na území České republiky.

Nutné je splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost podejte věcně příslušnému orgánu (veřejná vysoká škola nebo příslušné ministerstvo).

8. Na které instituci životní situaci řešit

  • Veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný akreditovaný studijní program.

  • Ministerstvo vnitra, jde-li o vysokoškolské vzdělání získané v oblasti bezpečnostních sil.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace musí obsahovat:

  • datum narození,

  • adresu trvalého bydliště, příp. adresu určenou pro doručování,

  • název a adresu zahraniční vysoké školy,

  • název studijního programu a oboru studia,

  • datum zahájení a ukončení studia.

K žádosti je třeba přiložit také následující přílohy:

  • úředně ověřenou kopii diplomu (notářem nebo matrikou),

  • úředně ověřenou kopii seznamu vykonaných zkoušek nebo dodatek k diplomu (tzv. "Diploma Supplement"),

  • úřední překlady obou dokumentů do češtiny (nutné ověřit, zda veřejná vysoká škola úřední překlad vyžaduje),

  • písemnou plnou moc, žádá-li jiná osoba než absolvent zahraniční vysoké školy,

  • rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka, žádá-li o uznání osoba, které bylo toto postavení přiznáno.

    Uznávací orgán může požadovat ověření diplomu Apostillou (dle Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, podepsané 5.10.1961 v Haagu, tzv. Haagská úmluva, publikovaná pod č. 45/1999 Sb.) nebo ministerstvem zahraničních věcí příslušného státu nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským úřadem České republiky, byl-li doklad vydán v zemi, která není signatářem Haagské úmluvy.

    11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

    Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

    Můžete však využít formuláře žádostí, které jsou uveřejněny na internetových stránkách jednotlivých veřejných vysokých škol, příp. na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

    12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

    Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

    13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

    Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů; ve složitějších případech činí lhůta 60 dnů ode dne doručení kompletní žádosti (včetně příloh).

    14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

    Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

    15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

    Další činnosti nejsou stanoveny.

    16. Elektronická služba, kterou lze využít

    Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

    28. Popis byl naposledy aktualizován

    09.01.2015

    29. Datum konce platnosti popisu

    Bez časového omezení.

    rozšířené vyhledávání

    obecní úřad

    Stav řeky Hvozdnice

    21.7.2024 18:10

    Aktuální výška:

    91 cm

    Oznámení lékařů

    Pracovní doba  MUDr. Vašíkové a 

    MUDr. Cihlářové, 

    oznámení o dovolené

    Více informací

    Návštěvnost

    Návštěvnost:

    ONLINE:2
    DNES:434
    TÝDEN:3297
    CELKEM:1666435

    Mobilní aplikace

    Mobilní aplikace

    Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

    Odstávka elektřiny

    ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

    Portál občana

    .

    Přijímejte a posílejte datové zprávy, spravujte své údaje ze základních registrů,  ukládejte a spravujte své doklady a dokumenty. 

    Svoz odpadu

    Červenec 2024
    Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9
    10 11 12 13
    14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23
    24 25 26 27
    28
    29 30 31
    1 2 3 4

    Projekt číslo: 115D312040111, Identifikační číslo EIS: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002187
    „Protipovodňová opatření obcí Otice a Dolní Životice“
    Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

    Spřízněné obce

    Udržujeme úzké spojení s obcemi:Čechynce (Slovenská Republika) Borki Wielke (Polsko)

    mapa