Otice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Knihovna obce Otice

 • Sídlo: Hlavní 1, 747 81 Otice
 • Zřizovatel:  Obec Otice, Hlavní 1, 747 81 Oticeknihovna Otice
 • Knihovník: Nikol Sukeníková
 • Kontaktní telefon: 739 237 801
 • Provozní doba: středa 15:00 - 17:00 hodin
 • e-mail: knihovna@otice.cz

Knihovna obce Otice je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s listinou lidských práv a svobod. Umožňuje občanům obce rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem (č.257/2001 Sb.,o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám obsažených     v systematicky budovaných knihovních fondech. Knihovna podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva, rozvoj tvůrčí práce člověka  a napomáhá udržovat kontinuitu s historickými tradicemi.

Stručná historie knihovny v Oticích

Knihovní řád z roku 1924, foto : Zemský archív v Opavě    Knihovní řád z roku 1924, foto: Zemský archív v Opavě

 • r. 1923 byla knihovna založena podle zákona 4305 z 22.7.1919 a měla 393 knih, které si mohlo vypůjčit 41 členů knihovny (22 žen, 19 mužů)
 • od roku 1933 knihovnu vede volená knihovní rada, kterou od roku 1937 vedla Růžena Vaculová
 • r. 1945 vedl knihovnu ředitel školy Augustin Homola
 • v letech 1947 - 1949 vedla knihovnu Božena Poledníková, která ji v roce 1949 předala učitelce Marii Pruskové. Po ní nastoupila do funkce knihovnice ředitelka mateřské školy Bohuslava Hendrychová, kterou ve funkci vystřídala Miluše Janáková
 • v r. 1955 převzala knihovnu umístěnou v budově dnešního obecního úřadu učitelka Horáčková
 • v r. 1960 převzala knihovnu  vyhovatelka mateřské školy Inka Knopová
 • v r. 1963 převzala vedení knihovny Marie Kalusová
 • od 14.3.1966 vedl knihovnu Jaroslav Sukeník, dědeček dnešního knihovníka. Začíná období dynastie Sukeníků.
 • v r. 1993 nastupuje do funkce knihovnice Miroslava Sukeníkováknihovník Jaroslav Sukeník
 • od r. 2005 do roku 2021 vedl knihovnu Jaroslav Sukeník  
 • v roce 2021 přebírá žezlo knihovníka pan Radek Sukeník, kterému pomáhá dcera Nikol.
 • v roce 2023 se stává knihovnicí Nikol Sukeníková

Více o historii Knihovny obce Otice

Knihovna obce Otice nabízí:

 • k zapůjčení 964 knih z toho je 30 knih naučné literatury a 934 knih krásné literatury, knižní fond je pravidelně rozšířen také o 12 výměnných souborů zapůjčených z Knihovny Petra Bezruče v Opavě. (jeden výměnný soubor obsahuje cca 30 knih),
 • možnost objednávky knih, které nemá ve svém knižním fondu z Knihovny Petra Bezruče v Opavě,
 • knihovní internet pro registrované čtenáře.

Ke stažení:


Pověřená Knihovna Petra Bezruče v Opavě poskytuje místní obsluhované knihovně v rámci regionálních funkcí soubor činností podporovaných dotací Moravskoslezského kraje. Mezi tyto činnosti patří vytváření a cirkulace výměnných fondů, servis VT, metodika či školení knihovníků.

Od 1.6.2014 byl spuštěn elektronický výpůjční systém a vybavení knihovny knihovník Jaroslav Sukeníkbylo modernizováno, zakoupením nového PC, plátna a projektoru. Vše bylo hrazeno z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerseznámení dětí s otickou knihovnoustva kultury v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) se spoluúčastí obce Otice.

 

Plánované akce:
Důležité odkazy: