Obsah

Keramika

Děti všech tříd mají možnost v odpoledních hodinách navštěvovat kroužky keramiky a to od doby rekonstrukce školní budovy, kdy byla vybudována keramická dílna. Tato činnost od počátku děti nadchla a zájem je trvale velký. Do kroužků chodí skoro polovina všech žáků školy a jsou rozděleni do tří skupin. V dalších dvou skupinách pracují zájemci z řad dospělých návštěvníků.
Učíme se základní i pokročilejší techniky práce s keramickou hlínou a její povrchové úpravy a zdobení různými technikami jako např. glazování. Náměty ve své činnosti zaměřujeme na různé svátky v roce - Vánoce, Velikonoce, Den matek, atd. Zdařilá dílka dětí jsou vystavována ve školní budově, ale také zasílána do soutěží. Účastníme se soutěže dětí v keramické tvorbě "Hliněná paráda". Drobnými dárečky z naší dílny jsme potěšili osamělé pacienty PL v Opavě o Vánocích.Tradičně je k vidění na otických Zelných slavnostech řada velmi povedených a zajímavých výtvorů z keramiky od našich dospělých účastnic kurzů.
Pohodu a radost při práci s hlínou přeje všem dětem i dospělým Marcela Šímová a Hana Halfarová - lektorky keramických kroužků.