Obsah

Hry se slovy

V kroužku s dětmi hrajeme hry se slovy, jak vytvořit příběh či pohádku, jak používat svou
obrazotvornost a fantazii, na jakých základech pohádka či příběh stojí. Vytváříme kulisy a loutky
pro různá představení. Pouštíme si zvukové kulisy, vymýšlíme a tvoříme jednotlivé scénky a
rozvýjíme smysl pro týmovou práci. Závěrečné setkání rodičů s dětmi v dramaticko-výtvarném
kroužku, společné trávení času při výrobě afrických masek, děti ukázaly své představení o Africe.