Obsah

Angličtina

Angličtina


Kroužek Hrátky s angličtinou mohou děti navštěvovat v MŠ a v 1. třídě ZŠ. V MŠ pracují děti podle projektu Cookie and friends a v 1. třídě navazujeme na tento projekt a rozšiřujeme učivo podle připraveného projektu, tento rok pod názvem – Se skřítkem Oťáskem za pokladem.

V těchto kroužcích se děti naučí písničky, pozdravy, základní fráze a slovíčka /barvy, čísla, hračky, zvířátka, ovoce, zeleninu, jídlo atd./ Od MŠ děti slyší rodilé mluvčí z nahrávek a angličtinu „dostanou do ouška.“

Ve 2. třídě již mají děti 1 hodinu Aj týdně jako součást vyučování a od 3. třídy již 3 hodiny týdně.

Velmi se nám osvědčil propracovaný systém angličtiny od MŠ a jeho úzká návaznost v ZŠ. Naše děti jsou v angličtině úspěšné i na 2. stupni ZŠ a přechod na 2.stupeň zvládají velmi dobře.

Mgr. Matyščáková Lenka