Obsah

Robotika

Ukázka práce robotického kroužku žáků ZŠ T. G. Masaryka