Obec Otice
Obec Otice

představení obce Otice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

Školní vzdělávací program

    TVOŘIVÁ ŠKOLA
               Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

 

Identifikační údaje
Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Motivační název: Tvořivě k vědění

Předkladatel:
Základní škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OTICE - příspěvková organizace
Ulice, č.p., č.o.: Kylešovská 105
PSČ, město: 747 81 Otice
Jméno ředitele: Mgr. Soňa Koběrská
Kontakty: +420 553 79 10 27

Zřizovatel školy: Obecní úřad Otice
Adresa: Hlavní 1, 747 81 Otice
Kontakty: Mgr. Vladimír Tancík, starosta

2. Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu


Charakteristika školy a její priority
a) Charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola Otice - Kylešovská 105, příspěvková organizace - je úplnou školou s 1. - 5. ročníkem a nachází se v centru obce, které zásobuje školu většinou žáků. Kromě nich tvoří část žáci dojíždějící z okolních obcí - Opava, Slavkov, Uhlířov. V blízkosti školy jsou autobusové zastávky MHD a TQM.
Jde o patrovou budovu s 5 třídami, 1 odbornou počítačovou učebnou a zmodernizovanou výdejnou stravy. Součástí je sportovní hřiště.
Škola má pěkné, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílí ve velké míře žáci a učitelé. Prostory pro výuku jsou dostatečné, ve třídách je hrací koutek (1., 2., 3. třída), v 5. třídě je umístěna žákovská knihovna, která slouží dětem i o přestávkách. Ke sportování žáci využívají sportovní hřiště s pergolou. Škola nemá k dispozici tělocvičnu, místo ní nám k výuce tělesné výchovy slouží sál kulturního domu. V blízkosti školy se nachází pěkná přírodní oblast Sopka, jež je žáky a učiteli hojně využívána, pokud to počasí dovolí, nejen k výuce, ale také ke sportování ve školní dužině.
Materiální vybavení je dostatečné a na tvorbě mnoha pomůcek se podílí i sami žáci. Literatura, učebnice i pomůcky jsou průběžně doplňovány o nové.
Škola nemá svou vlastní kuchyň, obědy dováží z kuchyně ZŠ Slavkov. V loňském roce byla výdejna stravy modernizována podle norem EU.
V době volna a přestávek žáci mohou využívat všech prostor školy, odpočinkové koutky na chodbách, učebnu PC, vždy po dohodě s vyučujícím.
Při hezkém počasí slouží pro oddech i pro výuku pod širým nebem pergola na školním hřišti. V odpoledních hodinách má neorganizovaná veřejnost volný přístup na školní hřiště.
Dětem naší školy navíc nabízíme celou škálu mimoškolních aktivit, kroužků - hudební, výtvarný, počítačový, zdravotní a kroužek anglického jazyka.
V odpoledních hodinách se děti scházejí ve dvou odděleních školní dužiny.
Všichni vyučující mají své místo ve sborovně, kde se společně scházejí, je zde umístěna i učitelská knihovna. Učitelé mají volný přístup na internet, používají tiskárnu i kopírku.
Pro veřejná vystoupení a výstavy prací žáků škola používá prostory školy nebo kulturního domu.
b) Skladba pedagogického sboru
Pedagogický sbor je ryze ženský, věkově pestrý - od mladých spolupracovnic až po zkušené kolegyně. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou péči o žáky.
Velký důraz je kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, moderní metody v didaktice předmětů a také práce s výpočetní technikou. V uplynulých letech téměř 100 % pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul, volitelné moduly). Cílem je zvládnutí práce na PC a využívání výpočetní techniky i ve výuce žáků.
Příjemné ovzduší školy vytváří společně žáci, učitelé i rodiče. Snažíme se vytvořit pro všechny skupiny prostředí otevřené, prostředí důvěry a spolupráce. Pedagogičtí pracovníci vzájemně spolupracují na školních projektech a akcích, vedou žáky k otevřené komunikaci. Scházejí se na organizačních poradách, pořádají společné akce. Problémy žáků řeší třídní učitel bezprostředně po vzniku, snaží se vést žáky k demokracii a zodpovědnosti.
Máme zkušenosti s integrací žáků s postižením, kde je nutná pomoc asistenta.
c) Spolupráce školy s rodiči, veřejností, partnery a jinými institucemi
Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zákonných zástupců).
Mimo to mohou rodiče školu navštívit v den otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost (škola pořádá besídky ke Dni matek, na Vánoce, vánoční třídní schůzky atd.).
Při škole pracuje Školská rada, která se skládá ze zástupců obce, rodičů a učitelů. Je informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, vyjadřují se k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí.
Při škole pracuje také Klub rodičů, jež nám pomáhá při organizaci nejrůznějších akcí pro děti a sám organizuje Den dětí, Maškarní discoples.
Škola spolupracuje s kulturní komisí. Naši žáci se pod vedením učitelů podílejí dvakrát až třikrát ročně na vítaní nových otických občánků, připravujeme vystoupení pro důchodce, invalidy, pomáháme při realizaci každoroční vánoční výstavky a při veškerých akcích pořádaných Obecním úřadem Otice.
Od školního roku 2006/2007 se naše škola zapojila do projektu Tvořivá škola, který je založen na principech činnostního učení. Chceme, aby žáci dokázali v životě používat všech ve škole nabytých zkušeností.
Náš vzdělávací program "Tvořivě k vědění" se snaží naučit děti tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy. Žáci si osvojují strategii učení a jsou motivovány k celoživotnímu učení, naučí se spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.
Po projednání se Školskou radou a na základě vyhodnocení dotazníků vyplněných rodiči i zaměstnanci školy chceme vybudovat školu rodinného typu, na jejichž fungování se budou podílet všichni, žáci, učitelé i rodiče.
Celý školní vzdělávací program je k nahlédnutí v ředitelně školy.
 

rozšířené vyhledávání

Hlavní menu

Stav řeky Hvozdnice

14.7.2024 20:40

Aktuální výška:

110 cm

Oznámení lékařů

Pracovní doba  MUDr. Vašíkové a 

MUDr. Cihlářové, 

oznámení o dovolené

Více informací

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:585
TÝDEN:3487
CELKEM:1663111

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Portál občana

.

Přijímejte a posílejte datové zprávy, spravujte své údaje ze základních registrů,  ukládejte a spravujte své doklady a dokumenty. 

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10 11 12 13
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24 25 26 27
28
29 30 31
1 2 3 4

Projekt číslo: 115D312040111, Identifikační číslo EIS: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002187
„Protipovodňová opatření obcí Otice a Dolní Životice“
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Spřízněné obce

Udržujeme úzké spojení s obcemi:Čechynce (Slovenská Republika) Borki Wielke (Polsko)

mapa