Obec Otice
Obec Otice

představení obce Otice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

Rok 2019/2020

CELOROČNÍ PLÁN ŠD  2019/2020

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA MÁ DVĚ ODDĚLENÍ

ŠD I. – vedoucí vychovatelka Bc. Petra Strakošová (zvonek ŠD I.)

ŠD II. – p. vychovatelka Bc. Romana Lazecká (zvonek ŠD II.)

V letošním školním roce navštěvuje družinu 55 dětí.

PROVOZ ŠD

Ranní družina                                    6:30 hod. – 7:45 hod.

Odpolední družina                             11:40 hod. – 16:00 hod.

Vyzvedávání dětí ze ŠD                  do 13:00 hod. – po 15:00 hod.

(kvůli nenarušování plánované činnosti školní družiny)

 

12 – 13 hod. odpočinkové činnosti (četba, relaxace děti, poslech hudby, konstruktivní hry, deskové hry, volné kreslení)

13 – 14 hod. zájmová činnost (estetická, společensko-vědní, pracovně-technická, hudebně-dramatická, sportovní)

14 – 15 hod. pobyt venku (pohybové hry – míčové, koordinační, procházky po okolí)

15 – 16 hod. odpočinkové činnosti (relaxace dětí, konstruktivní a deskové hry, kreslení, vyrábění)

Školní družina je důležitým výchovným partnerem pro rodiče a školu. Výchova je společenský proces a tedy i výchovu ve ŠD je nutné chápat jako součást nutné společenské reprodukce, nikoliv pouze jako sociální službu. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

V letošním školním roce mají děti navštěvující školní družinu k dispozici svůj pracovní sešit HRAVÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA1, 2, 3 (dle věku dětí), který obsahuje pestré aktivity, u kterých si děti odpočinou, zabaví se a zároveň nenásilnou formou procvičí probrané učivo z matematiky, českého jazyka a prvouky. Pracovní sešit je rozdělen na čtyři hlavní části podle ročních období. Dětem nabízí velké množství činností od kreslení, vybarvování, čtení, počítaní přes různé hádanky, rébusy, doplňovačky až po výrobu jednoduchých hraček či dekorací.

Pracovní sešit je připraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.

ZÁŘÍ – Zpátky do školy

 • seznámení dětí s novým prostředím, s novým režimem a s novými kamarády
 • řád a provoz školní družiny, pravidla ŠD
 • seznámení dětí s bezpečností při aktivitách ve ŠD
 • bezpečné chování na komunikaci
 • sběr přírodnin (tvorba koláže)
 • vycházky po okolí, pohybové a míčové hry

 

ŘÍJEN – Tajemství lesa

 • vycházky do přírody (pozorujeme změny v přírodě, stavby domečků v lese)
 • upevňování pravidel chování v přírodě
 • podzimní tvoření - výrobky z přírodnin
 • kreslení ve volné přírodě
 • pohybové hry na školním hřišti i v okolí
 • drakiáda na Otické sopce (celodružinová akce)
 • Halloween – výroba strašidel, dlabání dýní

 

LISTOPAD – Příroda plná barev

 • příroda nás baví, proměny v přírodě
 • podzimní sklizeň
 • dramatizace pohádek, divadlo, výroba loutek
 • literární výchova – četba a hádání pohádek
 • turnaje ve stolním fotbálku
 • příprava na Vánoce
 • výroba adventního kalendáře, vánočních ozdob

 

PROSINEC – Advent a lidové zvyky

 • Mikulášská soutěž
 • přírodovědné vycházky – staráme se o zvířata v zimě, poznávání zvířecích stop
 • nadílka do krmelce pro zvířátka
 • zdobení vánočního stromečku
 • vánoční besídka (koledy, hra na klavír, zpěv)
 • posezení u vánočního stromu, rozbalování dárků
 • vánoční dílny

LEDEN – Veselá zima

 • prevence zdraví, imunita
 • význam vitamínů, ovocný a zeleninový den
 • výtvarná soutěž na téma „ovoce a zelenina“
 • hry na sněhu, stavby ze sněhu
 • lidské tělo
 • lesní zvěř v zimě
 • batikování triček
 • origami – papírové skládanky

 

ÚNOR – Masopustní veselice

 • výlet do zábavného parku v Ostravě
 • Masopust – tradice, zvyky, dramatizace
 • karnevalový RÉJ
 • výroba masek, příprava soutěží na karneval
 • výtvarná soutěž pořádaná opavskou školní družinou
 • pohybové hry a soutěže na školním hřišti

 

BŘEZEN – Příroda se probouzí

 • vítáme jaro
 • vycházky do přírody, probouzení lesa
 • kvízy o přírodě – změny v přírodě, poznávání stromů
 • měsíc knihy – četba, ukázka oblíbených knih a časopisů
 • výstava oblíbených knih dětí
 • hudební činnost – jarní zpěv, hra na klavír

 

DUBEN – Velikonoční zvyky, svátky jara

 • Velikonoce – výroba velikonočních dekorací
 • Den země 22. 4. – chraňme zemi!
 • Jaro na zahrádce – co, kdy a kde kvete?
 • učíme se třídit odpad, přednáška
 • vyčistíme les - vycházka do lesa, úklid lesa, neznečišťujeme přírodu
 • návštěva dopravního hřiště
 • slet čarodějnic

KVĚTEN – Moje rodina

 • Den matek
 • výroba dárků pro maminky
 • dílničky ke Dni matek (netradiční dárky pro maminky)
 • jdeme do divadla – ukázky pohádkových představení
 • sportovní hry na školním hřišti
 • příprava dětí na lehkoatletický čtyřboj v Opavě
 • tradiční Den mláďat v Opavě

 

ČERVEN – Chystáme se na prázdniny

 • talent školní družiny, 4. ročník soutěže
 • atletický čtyřboj v Opavě
 • prázdniny na vesnici a ve městě
 • zábavné odpoledne plné her a soutěží
 • loučení se školou, zahradní slavnost
 • poučení dětí o bezpečnosti na letní prázdniny

 

PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • kouzelnické vystoupení
 • zooterapie – poznej svého psa
 • lesní pedagogika – seminář
 • komiksový workshop
 • eko přednáška – třídění odpadů
 • výlet - Funpark Žirafa
 • výlet – Liščí mlýn
 • Den mláďat
 • šipkovaná – hledání pokladu

 

SOUTĚŽE

 • dopravní soutěž
 • atletický čtyřboj
 • výtvarné soutěže
 • vybíjená
 • plavecká soutěž

PRŮBĚŽNĚ

 • opakování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví
 • bezpečné chování při pobytu venku, na školní zahradě
 • zlepšování komunikace a společenského chování
 • rozvíjení ohleduplnosti
 • mravní výchova
 • primární prevence patologických jevů
 • pěstování kamarádských vztahů a tolerance
 • výchova k péči o estetické prostředí ŠD
 • společná četba v rámci poledního klidu, popř. poslech
 • vzdělávací programy na pc
 • dramatizace, výtvarná, pracovní, hudební činnost
 • každodenní pobyt venku

 

 

        vypracovala: ved.vych. Bc. Petra Strakošová

rozšířené vyhledávání

Hlavní menu

Stav řeky Hvozdnice

14.7.2024 21:00

Aktuální výška:

110 cm

Oznámení lékařů

Pracovní doba  MUDr. Vašíkové a 

MUDr. Cihlářové, 

oznámení o dovolené

Více informací

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:588
TÝDEN:3490
CELKEM:1663114

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Portál občana

.

Přijímejte a posílejte datové zprávy, spravujte své údaje ze základních registrů,  ukládejte a spravujte své doklady a dokumenty. 

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10 11 12 13
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24 25 26 27
28
29 30 31
1 2 3 4

Projekt číslo: 115D312040111, Identifikační číslo EIS: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002187
„Protipovodňová opatření obcí Otice a Dolní Životice“
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Spřízněné obce

Udržujeme úzké spojení s obcemi:Čechynce (Slovenská Republika) Borki Wielke (Polsko)

mapa