Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Chovatelský rok 2015

Opět se nám blíží konec roku a to je důvod pro zhodnocení práce našeho spolku hlavně ve výstavní činnosti. V měsíci prosinci 2014 jsme uskutečnili slavnostní členskou schůzi v  KD Otice u příležitosti 50. výročí založení ČSCH Otice. Rokem 2015 jsme tedy vstoupili do 51. roku činnosti tohoto spolku.

První výstava se uskutečnila v měsíci květnu v Kobeřicích. Na vystavené králíky plemene Aljaška získal  čestnou  cenu náš člen Jan Matoušek.

V měsíci červnu na výstavě ve Velkých Hošticích obdržel čestnou cenu za vystavenou drůbež plemene Zakrslá australka černá  Jan Matoušek.

Další výstava byla v měsíci červenci v Úvalně. Zde získal čestnou cenu za vystavené králíky plemene Aljaška Jan Matoušek. Na vystavené holuby plemene Český stavák červený a Český stavák červený tygr obdržel 2 čestné ceny Bohuslav Valeček.

 Počátkem srpna se konala  místni výstava v Holasovicích za pěkného počasí v jejich krásném areálu.  Za vystavenou kolekci plemene Aljaška získal pohár za nejlépe oceněnou kolekci  králíků Jan Matoušek.  Za vystavené holuby plemene Český stavák červený tygr byl oceněn čestnou cenou holub přítele Bohuslava Valečka. V odboru drůbeže získal čestnou cenu přítel Ivo Gorčica za vystavenou husu plemene labutí bílá.

Další srpnová výstava se uskutečnila  v Hradci nad Moravicí. Zde získal pohár na nellepší kolekci králíků Jan Matoušek. Čestnou cenu obdržel Vladimír Gilík za vystavenou kolekci králiků stříbřitý  malý divoce zbarvený. V odboru drůbeže byla oceněna kolekce slepic plemene Zakrslá australka černá  chovatele Jana Matouška pohárem za nejlepší kolekci drůbeže.

Tradičně již rovněž v měsíci srpnu vystavuji naši členové ve Slavkově. Čestné ceny získali za vystavené králíky plemene Aljaška Jan Matoušek, holuby plemene Český stavák červený tygr Bohuslav Valeček a drůbež plemene Zakrslá australka černá Jan Matoušek.

V měsící září jsme v rámci Zelných slavnosti připravili malou výstavku chovaných plemen našimi členy. Zvláště to ocenily děti.

V letošním roce se uskutečnila okresní výstava spojená s Moravskoslezskou výstavou v Hati. Z každé ZO se hodnotily 3 kolekce králíků, 3 kolekce holubů, a 3 kolekce drůbeže.

Naše družstvo ve složení Matoušek Jan, Gilík Vladimír, Gorčica Ivo získalo v odboru králíků 1. místo. V odboru holubů vystavil 3 soutěžní kolekce  Bohuslav Valeček a obsadil 2. místo.

Celkově jsme se umístili na 7 místě z 12  soutěžních družstvech a to z důvodu velmi špatného hodnocení  kolekci drůbeže.  Kromě poháru za 1. a 2. místo u králíků a holubů Získali 2 čestné ceny Jan Matoušek a 1 čestnou cenu Bohuslav Valeček.

Speciální výstava stříbřitých malých králíků se zúčastnil v Týništi nad Orlicí v listopadu Vladimír Gilík. Z 26 vystavených samců plemene  stříbřitý divoce zbarvený získal jeho samec ocenění 95,5 b a v TOP soutěži se umístil na 2. místě.

Poslední listopadový víkend proběhla v Přerově  12. Moravskoslezská  výstava ve výstavní hale. Z našeho spolku se výstavy zúčastnilo 7 členů.  Z odboru králíků úspěšně reprezentovali Jan Matoušek. Za 4 člennou kolekci králíků plemene Aljaška obdržel čestnou cenu. Další čestnou cenu získal Miroslav Vyoral za vystavenou kolekci   králíků plemene Zakrslý holadský  černobíly. V odboru drůbeže získal čestnou cenu Alois Gilík za vystavenou kolekci   Rousné zakrslé. Vynikající ocenění v odboru holubů získal Bohuslav Valeček. Z 8 vystavených holubů plemene český stavák obdrželi  jeho holubi 3 x ocenění vynikajících 96b a čestnou cenu.

Věříme, že i v roce 2016 budeme stejně úspěšní. Děkuji OÚ Otice za finanční příspěvek. Přeji všem klidné prožití vánočních svátků a do Nového roku 2016 hodně štěstí, životní optimismus a hlavně pevné zdraví.

                                                                                                                Vladimír Gilík

                                                                                                               předseda ZO ČSCH Otice