Otice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Informace o nevyhlášení Dotačního programu ministerstva kultury české republiky

„podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“

Ministerstvo kultury České republiky prostřednictvím statutárního města Opavy jako obce s rozšířenou působností sděluje, že z důvodu vládních opatření ohledně úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky na rok 2024

NEBUDE VYHLÁŠENA VÝZVA ke stažení zde 

k podávání žádosti o příspěvek v rámci dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na rok 2024. Ministerstvo kultury České republiky uvedenou skutečnost zveřejnilo na svých webových stránkách https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-cs-274. 

Datum sejmutí: 29. 2. 2024 Zodpovídá: Patrik Lestly