Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Kamenná úřední deska je umístěna na budově OÚ Otice na adrese Hlavní 1.

"Elektronická Úřední deska", která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. - správnímu řádu a je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.

Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu složek dokumentů".


Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí za rok 201926.04.201928.05.2019
Řád veřejného pohřebiště v Oticích21.12.201708.01.2018
Záznam o provedení opravy tiskové chyby07.07.2016
OZV č. 1/2016 o ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností a vylepování a umísťování reklam a inzerce15.06.2016
OZV č.2/2016 o oceněních a poctách obce Otice15.06.2016
Nařízení obce č.1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje, nabízení služeb a stanovení míst pro prodej mimo stálé provozovny06.06.2016
OZV č.1/2013 Požární řád obce Otice13.03.2013
Obecně závazná vyhláška č.2/2012, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her13.07.2012
Obecně závazná vyhláška č.1/2012, o místních poplatcích05.03.2012
Vyhláška obce Otice o veřejné kanalizaci21.07.2010
Obecně závazná vyhláška č.16 O provozu kanalizace a čistírny odpadních vod21.07.2010
Vyhláška č.13/2001, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích za účasti většího počtu osob21.07.2010
Obecně závazná vyhláška č.2/2009, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky č.14/2001, č.17/2002, č.1/2005, č.1/2006, č.1/200721.07.2010
Obecně závazná vyhláška č.3/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů21.07.2010
Obecně závazná vyhláška č.3/2004, kerou se ruší obecně závazná vyhláška 2/200421.07.2010

Ostatní dokumenty

Smlouvy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory pro rok 201929.01.2019

Ceníky

Rozpočty a rozpočtová opatření

Rozpočtové výhledy

Schválené závěrečné účty

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK