Knihovna

Knihovna

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

znak obce       KNIHOVNA OBCE OTICE            

Sídlo: Hlavní 1, 747 81 Oticeknihovník Jaroslav Sukeník

Zřizovatel:  Obec Otice, Hlavní 1, 747 81 Otice

Knihovník: Jaroslav Sukeník

Kontaktní telefon: 731 640 123

Provozní doba: středa 15,00 - 17,00 hodin

e-mail: knihovna@otice.cz

Knihovna obce Otice je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s listinou lidských práv a svobod. Umožňuje občanům obce rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem(č.257/2001 Sb.,o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám obsažených     v systematicky budovaných knihovních fondech. Knihovna podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva, rozvoj tvůrčí práce člověka  a napomáhá udržovat kontinuitu s historickými tradicemi.

Stručná historie knihovny v Oticích

Knihovní řád z roku 1924, foto : Zemský archív  v Opavě    Knihovní řád z roku 1924, foto: Zemský archív v Opavě

 Více o historii Knihovny obce Otice zde ke stažení

Knihovna obce Otice nabízí:

- k zapůjčení 964 knih z toho je 30 knih naučné literatury a 934 knih krásné literatury, knižní fond je pravidelně rozšířen také o 12 výměnných souborů zapůjčených z Knihovny Petra Bezruče v Opavě. (jeden výměnný soubor obsahuje cca 30 knih),

- možnost objednávky knih, které nemá ve svém knižním fondu z Knihovny Petra Bezruče v Opavě,

- knihovní internet pro registrované čtenáře.

Knihovní řád zde ke stažení

Pravidla používání internetu zde ke stažení

Půjčovní doba, Ceník služeb a sankcí zde ke stažení

online katalog Clavius knihovny Otice 

nový online katalog knihovny Otice

 

Statistické údaje ra rok 2018:

počet členů : 28 z toho 6 členů do 15 let, 22 členů nad 15 let

počet návštěv: 130

půjčeno: celkem 263 knih, z toho 6 naučná literatura a 257 beletrie

Pověřená Knihovna Petra Bezruče v Opavě poskytuje místní obsluhované knihovně v rámci regionálních funkcí soubor činností podporovaných dotací Moravskoslezského kraje. Mezi tyto činnosti patří vytváření a cirkulace výměnných fondů, servis VT, metodika či školení knihovníků.

Od 1.6.2014 byl spuštěn elektronický výpůjční systém a vybavení knihovny knihovník Jaroslav Sukeníkbylo modernizováno, zakoupením nového PC, plátna a projektoru. Vše bylo hrazeno z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) se spoluúčastí obce Otice.

 seznámení dětí s otickou knihovnou
 
Již uskutečněné akce:
24. 4. 2019 návštěva 4. třídy základní školy v knihovně
2. 5. 2019 návštěva mateřské školy v knihovně
 
Plánované akce:

23. 5. 2019 od 09:30 návštěva ZŠ Otice v knihovně

15. 3. 2016       50. let dynastie Sukeníků   zde ke stažení
 
 
fotografie z návštěvy děti v knihovně naleznete ve fotogalerii
 
fotografie z předávání "Slabikářů" prvňáčkům najdete      ve fotogalerii
 
 
Důležité odkazy:

pověřená knihovna- Knihovna Petra Bezruče v Opavě

krajská knihovna - Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Národní knihovna v Praze

Souborný katalog ČR

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK