Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Cena hejtmana MSK byla udělena Oticím

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016

Cena hejtmana MSK byla udělena Oticím

 

Vážení spoluobčané,

zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Otice p.o.,

vážení partneři v Oticích podnikající,

vážení představitelé spolků a volných seskupení občanů!

 

Mohu Vám s hrdostí a radostí oznámit, že jsme se stali nositeli Ceny hejtmana našeho kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016. Ano, je to po čtvrté, ale pořád radostné zjištění, že nejsme na chvostě, že nejsme mezi obcemi, které se rozvíjejí méně dynamicky. Kdykoli jsem v minulosti obec do soutěže hlásil jsem si nebyl jist výsledkem. Hodnocení provádějí externí porotci, bez jakékoli vazby na hodnocené podniky nebo obce. Na základě přihlášky s několikastránkovým dotazníkem, který mnohde neumí ani vyplnit, se posuzuje vývoj obce. Vedení obce pracuje se třemi základními pilíři, kterými jsou OBČAN (podnikatelé, živnostníci, spolky, škola)  – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – EKONOMIKA OBCE. Nehodnotí se běžné dodržování zákonů a jiných norem, ale práce navíc. Práce nad rámec zákona, povinného či standardního. Nelze v krátkém příspěvku rozebrat detailně ani jeden pilíř. Lze jen naznačit. Vzpomíná si někdo jak chodili oblečeni zaměstnanci údržby obce před 8 roky, nebo jakou měli techniku či dílny? Jak vypadala kancelář administrativních zaměstnanců? V jakém stavu byly ulice a zelené plochy? Či jak byly rušné pohřby v kapličce? No, a to uvádím jen výrazné příklady a především takové, které můžete vidět.

Do soutěže se doufám přihlásíme i v dalším roce. Naše aktivity budou pokračovat takovým směrem, aby se Vám v Oticích dobře žilo a abyste neměli strach, že Vám děti z obce utečou. Proto ale potřebujeme i Vaši pomoc a účast. Určitě bude dobře, když se zapojíte do práce ve prospěch obce. někdo jako rodič výchovou dětí třeba k úctě k občanům s majetku, přírodě. Jiný tím, že nebude odhazovat odpadky na chodníky, nebo bude třídit domácí odpad.

Nezastupitelné místo má škola a spolky, včetně volných sdružení občanů, jak rád říkám o zájmových sdruženích, která nejsou registrována, ale nic to neubírá na jejich nadšení a výkonnosti.

Děkuji Vám všem, kteří přispíváte k rozvoji Otic a je úplně jedno na jaké úrovni. Mám čest zastupovat obec, o které už zase ví nové vedení kraje. S představiteli jakékoli složky veřejné správy nebo organizace se jedná úplně jinak, když se o vás ví, než když přijdete jako neznámý.  Cenu z rukou hejtmana se mnou přebírala paní Jana Jašková a pan Vlastimil Šrom, klidně se jich můžete zeptat, jaké pověsti se těšíme.

 

Vladimír Tancík