Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Národní cena společenské odpovědnosti a trvalé udržitelnosti

Národní cena společenské odpovědnosti a trvalé udržitelnosti

Otice mezi celostátní špičkou

V uplynulých dnech jsme spolu s místostarostou převzali  Národní cenu společenské odpovědnosti a trvalé udržitelnosti. Předávání ceny proběhlo ve Španělském sále Pražského hradu za účasti nejvyšších ústavních činitelů včetně prezidenta. Otice reprezentovaly náš kraj a region stejně úspěšně, jako v roce loňském Technické služby města Opavy.

Od roku 2016 je cena hodnocena podle modelu  vytvořeného Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) . Podle těchto měřítek získaly Otice i mezinárodní ocenění a na škále 1-5 hvězdiček obdržely 2 hvězdy. V posledních minimálně 5 letech byly jedinou obcí, která dosáhla takového výsledku. Zpravidla se do soutěže hlásí v oblasti veřejné správy jen velká města, městské části Prahy nebo krajské úřady.

Co se vlastně hodnotí? Přístup obce k lidem, životnímu prostředí, zaměstnancům, poskytovaným službám. Konkrétně je hodnocena péče o zaměstnance počínaje vybavením ochrannými oděvy a konče nefinančními benefity, péče o občany co do rovnovážnosti podle věku nebo pohlaví, využitím volného času. Sledováno je jaké obec vytváří podmínky pro třídění odpadu, úroveň pořizování majetku a služeb cestou veřejných soutěží, správa majetku a podobně. Hodnotitelé posuzují koncepční materiály, jejich aktualizaci, rozpracování na dílčí období. Není důležitý jen momentální stav, ale taky vývoj, dlouhodobost, vize.

Jsem oceněním potěšen. Účastí jsme sledovali jasný cíl - porovnat jak na tom jsme oproti jiným obcím či firmám, získat kontakty a podněty pro další práci. Obdržené ocenění je odměnou a velkou motivací, ale je taky potvrzením, že jsme se vydali cestou obtížnou, náročnou a správnou. Bude těžké udržet nastavený standard, natož se dál zlepšovat. Soutěži je věnována neobvyklá pozornost a když teď vidím v televizi, jak se komerční firmy chlubí v reklamách oceněním – „červené jablko“, mám dobrý pocit. Navíc jsme dostali zpětnou vazbu v podobě zprávy. Je to materiál, který má obrovský význam a hodnotu, protože je vodítkem k další práci.  

Poděkování patří především všem zaměstnancům obce, kteří se procesu zkvalitňování práce, služeb, zabezpečení chodu obce účastní každý den, často nad rámec svých pracovních povinností a volného času. Děkuji i zastupitelům a radním, kteří pochopili nastoupený směr a vytvářejí nám pro práci vhodné podmínky. V neposlední řadě patří poděkování občanům, kteří mají zodpovědný přístup nejen k sobě, ale taky obci a jejímu životnímu prostředí a společenskému životu. 

 

Vladimír Tancík