Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Sběry odpadů v roce 2020

 

Vážení občané, rádi bychom Vás informovali o termínech sběrů komunálních odpadů, separovaných odpadů, zahradních odpadů, nebezpečných odpadů a velkoobjemových odpadů v roce 2020.

Komunální odpad

Termín sběru komunálního odpadu zůstává nezměněn, sběr bude probíhat vždy sudý týden v úterý.

Separovaný odpad

Sběr separovaného odpadu probíhá prostřednictvím pytlového svozu. Pytle v barvě modré, do kterých patří papír, krabice od mléka a žluté pytle na plast s nápisem „Otice“ si můžete zakoupit v kanceláři obecního úřadu za cenu 10,-Kč/ks.  Svoz probíhá vždy 1x do měsíce.

Termíny svozu separovaného odpadu:

29.1.

26.2.

25.3.

29.4.

27.5.

24.6.

29.7.

26.8.

30.9.

28.10.

25.11.

30.12.

 

Zahradní odpad

Zahradní odpad je zpoplatněn dle Ceníku obecního úřadu a cena kupónu činí 300,-Kč. V ceně je zahrnuto umístění zeleného odpadu do kontejnerů přistavovaných za obecní úřad + uložení větví u ČOV. Pokud občan nemá zaplacen poplatek za kupón na celý zelený odpad, může si koupit roční kupón na ukládání větví u ČOV za 100,-Kč nebo jednorázový kupón na uložení zahradního odpadu za cenu 40,-Kč za jedno uložení do kontejneru. Ceny jsou zveřejněny v Ceníku obecního úřadu v Oticích. Sběr probíhá vždy v sobotu od 08:00 do 11:00 hodin.

Zahradní odpad bude od roku 2020 tříděn na tři kategorie:

 1. Strojně sekaná tráva do délky stébla 20 cm, listí, měkké plevele do délky 20 cm, ovocné a zeleninové zbytky (malé, spadlé ovoce, staré brambory….).
 2. Tenké a tvrdé bylinné rostliny – keře rajčat, slunečnice, větvičky stromů do průměru 1 cm.
 3. Větve s průměrem nad 1 cm – budou odebírány jen ČOV.

Občan, který přiveze netříděný odpad, nebude obsloužen.

Termíny sběru zahradního odpadu jsou:

4.4.

13.6.

8.8.

26.9..

18.4.

27.6.

22.8.

10.10.

2.5.

11.7.

5.9.

24.10.

16.5.

25.7.

12.9.

7.11.

30.5.

jedná se vždy o sobotní termín

 

Nebezpečný odpad

Sběr nebezpečného odpadu probíhá v obci 2x ročně. Technické služby Opava  na odstavné ploše ul. K Rybníčkům od 15:00 do 17:00 hodin vybírají od občanů tyto nebezpečné odpady:

 • obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
 • absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 • jiná nepoužitelná léčiva

 

Termíny sběru nebezpečného odpadu jsou:

22. dubna 2020 14. října 2020

 

Velkoobjemový odpad

Sběr velkoobjemového odpadu v obci probíhá také 2x ročně. Za obecním úřadem jsou přistaveny kontejnery na sběr odpadu. Sběr probíhá vždy v sobotu od 08:00 do 11:00 hodin.

Do kontejneru patří:

 • koberce, nábytek, elektro odpad, kola, kočárky

Do kontejneru nepatří a nebude přebírán:

 • sklo, separovaný odpad ( plast a papír), nebezpečný odpad, stavební suť a pneumatiky

 

Termíny sběru velkoobjemového odpadu jsou:

18. dubna 2020 10. října 2020