Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Sběry odpadů v roce 2018

 

Vážení občané, rádi bychom Vás informovali o termínech sběrů komunálních odpadů, separovaných odpadů, zahradních odpadů, nebezpečných odpadů a velkoobjemových odpadů v roce 2018.

 

Komunální odpad

Termín sběru komunálního odpadu zůstává nezměněn, sběr bude probíhat vždy sudý týden v úterý.

 

Separovaný odpad

Sběr separovaného odpadu probíhá prostřednictvím pytlového svozu. Pytle v barvě modré, do kterých patří papír, krabice od mléka a žluté pytle na plast s nápisem „Otice“ si můžete zakoupit v kanceláři obecního úřadu za cenu 10,-Kč/ks.  Svoz probíhá vždy 1x do měsíce. Termíny svozu separovaného odpadu:

31.ledna

25.dubna

25.července

31.října

28.února

30.května

29.srpna

28.listopadu

28.března

27.června

26.září

26.prosince

 

Zahradní odpad

Sběr zahradního odpadu je zpoplatněn. Cena ročního kupónu je 300,-Kč, v této ceně je sběr zahradního odpadu do kontejnerů umístěných za obecním úřadem a větví k ČOV. Pokud občané nemají zahradní odpad, ale pouze větve mohou si zakoupit roční kupón na sběr větví v ceně 100,-Kč/rok. V minulém roce jsme občanům poprvé umožnili jednorázový vývoz zahradního odpadu a větví v ceně 40,-Kč/vývoz. Veškeré ceny jsou uvedeny v platném  Ceníku obecního úřadu v Oticích.

Termíny sběru zahradního odpadu jsou:

7.dubna

2.června

28.července

22.září

21.dubna

16.června

18.srpna

6.října

5.května

30.června

25.srpna

20.října

19.května

14.července

8.září

3.listopadu

 

Nebezpečný odpad

Sběr nebezpečného odpadu probíhá v obci 2x ročně. Technické služby Opava  na odstavné ploše ul. K Rybníčkům od 15:00 do 17:00 hodin vybírají od občanů tyto nebezpečné odpady:

 • obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
 • absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 • jiná nepoužitelná léčiva

 

Termíny sběru nebezpečného odpadu

3. 5. 2018

23. 10. 2018

 

Velkoobjemový odpad

Sběr velkoobjemového odpadu v obci probíhá také 2x ročně. Za obecním úřadem jsou přistaveny kontejnery na sběr odpadu. Sběr probíhá vždy v sobotu od 07:00 do 12:00 hodin.

Do kontejneru patří:

 • koberce, nábytek, elektro odpad, kola, kočárky

 

Do kontejneru nepatří:

 • sklo, separovaný odpad ( plast a papír), nebezpečný odpad, stavební suť a pneumatiky

 

Termíny sběru velkoobjemového odpadu

21. 4. 2018

20. 10. 2018