Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Sběry odpadů v roce 2019

 

Vážení občané, rádi bychom Vás informovali o termínech sběrů komunálních odpadů, separovaných odpadů, zahradních odpadů, nebezpečných odpadů a velkoobjemových odpadů v roce 2019.

 

Komunální odpad

Termín sběru komunálního odpadu zůstává nezměněn, sběr bude probíhat vždy sudý týden v úterý.

 

Separovaný odpad

Sběr separovaného odpadu probíhá prostřednictvím pytlového svozu. Pytle v barvě modré, do kterých patří papír, krabice od mléka a žluté pytle na plast s nápisem „Otice“ si můžete zakoupit v kanceláři obecního úřadu za cenu 10,-Kč/ks.  Svoz probíhá vždy 1x do měsíce. Termíny svozu separovaného odpadu:

30.ledna

24.dubna

31.července

30.října

27.února

29.května

28.srpna

27.listopadu

27.března

26.června

25.září

25.prosince

 

Zahradní odpad

Sběr zahradního odpadu je zpoplatněn. Cena ročního kupónu je 300,-Kč, v této ceně je sběr zahradního odpadu do kontejnerů umístěných za obecním úřadem a větví k ČOV. Pokud občané nemají zahradní odpad, ale pouze větve mohou si zakoupit roční kupón na sběr větví v ceně 100,-Kč/rok. V minulém roce jsme občanům poprvé umožnili jednorázový vývoz zahradního odpadu a větví v ceně 40,-Kč/vývoz. Veškeré ceny jsou uvedeny v platném  Ceníku obecního úřadu v Oticích.

Termíny sběru zahradního odpadu jsou:

6. dubna

15. června

10. srpna

5. října

4. května

29. června

24. srpna

19. října

18. května

13. července

7. září

2. listopadu

1. června

27. července

21. září

 

 

Nebezpečný odpad

Sběr nebezpečného odpadu probíhá v obci 2x ročně. Technické služby Opava  na odstavné ploše ul. K Rybníčkům od 15:00 do 17:00 hodin vybírají od občanů tyto nebezpečné odpady:

 • obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
 • absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 • jiná nepoužitelná léčiva

Termíny sběru nebezpečného odpadu

30. 4.  2019

7. 10.  2019

 

Velkoobjemový odpad

Sběr velkoobjemového odpadu v obci probíhá také 2x ročně. Za obecním úřadem jsou přistaveny kontejnery na sběr odpadu. Sběr probíhá vždy v sobotu od 07:00 do 12:00 hodin.

Do kontejneru patří:

 • koberce, nábytek, elektro odpad, kola, kočárky

 

Do kontejneru nepatří:

 • sklo, separovaný odpad ( plast a papír), nebezpečný odpad, stavební suť a pneumatiky

Termíny sběru velkoobjemového odpadu

6. 4. 2019

5. 10. 2019