Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

CELOROČNÍ PLÁN ŠD 2016/2017

Školní družina má tři smíšená oddělení se 74 dětmi 1. – 5. ročníku.

 1. (1. a 2. třída) - 25 dětí                     p. vych. Bc. Petra Strakošová
 2. (4. a 5. třída) - 24 dětí                    p. vych. Drahomíra Jedličková
 3. (2. a 3. třída) - 25 dětí                    p. vych. Bc. Klára Kohoutová

 

Ranní družina:                      6:30 hod. – 7:45 hod.

Odpolední družina:              11:40 hod. – 16:00 hod.

Školní družina je výchovně vzdělávací zařízení, které dětem nabízí využití volného času v době před a po vyučování. Prolínají se zde činnosti odpočinkové, rekreační a zájmové, do nichž se děti zapojují dle svých zájmů, získávají nové vědomosti, dovednosti a návyky.

Děti se mimo jiné učí:

 • mezilidským vztahům
 • pomoci slabším jedincům
 • seberealizaci
 • podřízení se kolektivu a sebeovládání
 • vztahu vychovatelka – dítě
 • správným návykům ke zdravému životnímu stylu
 • smysluplnému využití volného času

Jedním z hlavních úkolů školní družiny je umožnit dětem dostatek odpočinku k zregenerování organismu po vyučování a každodenní pobyt venku.

Září – Přišli noví kamarádi

Říjen – Barvy a chutě podzimu

Listopad – Tajemný měsíc

Prosinec – Vánoce přicházejí

Leden – Zima v přírodě

Únor – Masopust

Březen – Měsíc knihy

Duben – Mějme rádi naši zemi

Květen – Maminka, rodina

Červen – Těšíme se na prázdniny